Skellefteå Storsäck - Gräsmattejord

1 800 kr

Jorden sorteras och förbereds på plats genom att vi blandar in kalk, grov sand, och mull. 

  • Jorden är sedan lämplig som gräsmattejord. 

Observera att du vid sådd ska tillsätta extra gödning och vattna ordentligt för bästa resultat.